Frørup Grænse


Grænsen ved Frørup

Intro

Grænsen ved Frørup

Grænsen ved Frørup, på Frørupvej, den tyske toldbygning ses i baggrunden. Det er gendarm J C Kjær, og toldassistent Charls Schobius, som ses ved huset. Frørupvej 51 er i dag privat bolig.

1,4 km længere fremme på Frørupvej var grænseovergangen mellem de to huse på billedet. Mellem bygningerne var der et lille træskur, hvor der var bom over vejen.