Fousingvej 8, Hvejsel, Langfovsing


Langfousing, Fousingvej 8, set fra sydøst, o. 1910


Langfousing set fra syd 1952

Intro

Matr.nr. 5 a Ejerlav: Fousing Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang

Første ejer varr Rasmus Frandsen, hvorefter gården overgik til sønnen Frands Rasmussen. Frands Rasmussens enke, Dorthea Jacobsdatter, giftede sig med Peter Povlsen, som i 1856 solgte gården for 700 Rd. sølv til Mads Hansen, og denne slægt har endnu gården - nu i 5. generation fra far til søn.

I 1994 blev matr. nr. 5b, Fousingvej 12, tilkøbt. Parcellen blev i 1885 skilt fra Langfousing.

Ejere/beboere:

1785-? Rasmus Frandsen, ejer. (Hk. 2-7-3-1 12/20)
Enken havde i 1801 gården
?-1826 Frands Rasmussen, søn af forrige ejer (Skifte efter Frans Rasmussen 1822)
1826 Peter Povlsen, gift med enken til forrige ejer
1826-1856 Mads Hansen (Køber gården for 700 Rd.sølv)
1856-1887 Hans Madsen, søn af forrige ejer ( Hk. 3-2-1-2 ¾)
1887-1933 Mads Madsen, søn af forrige ejer
1933-1968 Niels Møller Madsen, søn af forrige ejer
2008 Henning og Fritse Madsen, søn og svigerdatter af forrige ejer

Slægtsoplysninger:
1785 Rasmus Frandsen i 1776 g.m.Karen Christensdatter (d.a. Christen Lund, Fousing)

? Frands Rasmussen g.m. Dorthea Jacobsdatter

1826 Peter Povlsen i 1826 g.m. Dorthea Jacobsdatter (hendes 2. ægteskab) Parret flytter
ved giftermålet fra gården.

1826 Mads Hansen g.m. ? Deres børn: Hans (1826)

1856 Hans Madsen (f. 1826 d. 1887) g.m. Ane. Deres børn: Mads Madsen

1887 Mads Madsen g.m. ? Deres børn: Niels Møller Madsen

1933 Niels Møller Madsen g.m. Anna Madsen. Deres børn: Henning (1943)

1968 Henning Madsen f. 1943 gift i 1967 med Fritse Madsen (f. Brogaard Kristensen i 1945
d.a. Stence og Peter Kristensen). Deres børn: Mads (1969), Mogens (1972),
Martin (1975)

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949; Lokalhistorisk Arkiv i Jelling: Skifte efter Frands Rasmussen 1822