Fousingvej 4, Hvejsel, Østergård

Intro

Matr.nr.: 1 b Ejerlav: Fousing Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang

Den største parcel, der blev fraskilt matr.nr. 1, Vongevej 74, er 1b og første ejer fra 1836 var Hans Nielsen, gift med datteren fra matr.nr. 1, Else Marie. Gården forblev i familiens eje i 3 slægtled til 1910?

Ejere/beboere:
1836- Hans Nielsen
? Jens Jacob Hansen, søn af forrige ejere
? Hans Jensen Østergaard, søn af forrige ejer
? ?
1924-1954 Søren Sørensen
1954- Albert Schjødt Pedersen (Tilkøbt 5 ha)

Slægtsoplysninger:
1836 Hans Nielsen g.m. Else Marie Jensen (d.a. Jens Nielsen, Vongevej 74. døde dagen
efter 95 års fødselsdag). Deres børn: Jens Jacob Hansen

? Jens Jacob Hansen g.m. Lise Jensen (Hendes brødre: Mogens Jensen,
Vindelevgård og Jens Jensen, Hallundstoft matr. nr 23a, Hvejsel). Deres børn
Hans Jensen Østergaard.

? Hans Jensen Østergaard d. 1910? g.m. ? (Enken flyttede til Ådal efter mandens
død).

1924 Søren Sørensen (Fra Vonge)

1954 Albert Schjødt Pedersen (f. 1929 s.a. Knuddine og Peder Mortensen Pedersen. Han
ejer en kort årrække Fousingvej 3. ASP, har været medlem af kommunalbestyrelsen
i Jelling). g.m. Kamma Jacobsen (f. 1931, d.a. Karen og Johannes Jacobsen) .
Deres børn: Morten (1955); Else (1957); Frands (1965).

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949Danske Gårde, Vejle Amt, bd. 1