Fousingvej 1, Hvejsel, Johannesminde


Johannesminde, Fousingvej 1, o.1950


Familen samlet foran ejendommen Fousingvej 1, o. 1900 I midten står den daværende ejer Karl Hansen sammen med sin kone.

Intro

Matr.nr. 3 Ejerlav: Fousing Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang

Fra brandprotokollerne fremgår det: ”Mads Ran, nu Peder Hansens gaard, Johannesminde kaldet”, forsikredess i 1811 for 1.000 Rd. Stuehuset ligger i syd.

Gården sættes til salg i 1847 og beskrives som værende med nye bygninger, udmærket gode jorder, eng til 10 læs hø og overflødig tørvejord, kan holdes 6 til 7 køer, 2 heste og 10 får.

Dog skøder ejeren fra 1846 først i 1856 til Hans Therkelsen fra Bjerlev, som formodes at have været på gården i en årrække.

Hans Therkelsens enke, Ane Cathrine, blev 94 år og det fortælle,s at hendes svigersøn, Karl Hansen, skulle holde vagt, da hun lå syg, for man mente, det var på det sidste. Han faldt imidlertid i søvn og den syge gamle kone, der havde for vane at skælde ud skal have sagt: ”Falder han nu, det store Høved, det er en rar vagt”.

Ejere/beboere:
? Mads Ran
o.1811-? Peder Hansen (Hk. 1-4-0-13/15)
?-1846 Chr. Sørensen
1846-1856 Chresten Christensen
1856-1883 Hans Therkelsen
1883-1912 Karl Hansen, svigersøn til forrige ejer. (Ejer af naboejendommen Østergård)
1912-1955 Theodor From Olesen
1955-1999 Otto Hald, svigersøn til forrige ejer

Slægtsoplysninger:
1846 Chresten Christensen (Fra Fitting)

1856 Hans Therkelsen (s.a. Therkel Andersen, Bjerlevvej 66) g. m. Ane Cathrine, (blev 94 år d.a. Peder Larsen, Bjerlev) Deres barn: en datter

1883 Karl Hansen (født på gården Berg i Ildved, og udlært murer). g.m. d.a. Ane Cathrine og Hans Therkelsen. Deres børn: Hans Berg (Børnene fik efternavnet Berg. Hans Berg, havde i nogle år gården i forpagtning).

1912 Theodor From Olesen, d. 1929, g.m. Sofie Olesen. Deres barn: Else

1955 Otto Hald g.m. Else (d.a. Theodor og Sofie Olesen)

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949