Fotograferne Knudsen og Jochumsen


Fotografisk Atelier v. Knudsen og Jochumsen - Skiltet kan ses på 1. sal af bygningen i Jernbanegade


Frida Jochumsen


Inger Knudsen som ca. 25-årig

Intro

Bygningen på Jernbanegade 48 huserede i 1932-50 virksomhed for fotograferne Knudsen og Jochumsen, bestående af Inger Knudsen og Frida Jochumsen. De var primært portrætfotografer, men har også afbilledet et udvalg af begivenheder i Koldings gader på denne tid.

Inger Knudsen og Frida Jochumsen var født i Kolding og uddannede fotografer. De havde stået i lære hos fotograferne Holt og Madsen samtidig, som havde atelier på Jernbadegade 6. Dette kvindelige fotografpar havde etableret deres atelier i Kolding i 1921, hvor specielt Thyra havde store ambitioner for fotograffaget i Danmark. I 1928 flyttede Thyra Holt og Margrethe Madsen til København for at overtage et atelier på Amagertorv 33. Inger Knudsen og Frida Jochumsen flyttede med for at forsætte deres oplæring i faget. I 1931 stoppede de som elever hos Holt og Madsen, og de drog begge til Tyskland for at lære mere om fotografifaget. De rejste hver for sig, men mødte hinanden en enkelt gang i 1932 under deres ophold i landet. Senere samme år vendte de begge tilbage til Kolding, og her oprettede de fælles virksomhed i Jernbanegade 48. Her fik de nok at se til, da deres portrætter var efterspurgte i byen og de også løbende tog elever ind. Da bygningen på Jernbanegade 48 blev solgt til et andet formål, flyttede de virksomheden ned i huset på Borchs gård, Akseltorv 2. Her forsatte de med at drive virksomheden sammen indtil 1955, hvor Inger Knudsen giftede sig og flyttede til Brædstrup. Frida Jochumsen videreførte selvstændigt virksomheden frem til 1963, hvor hun forsat løbende havde elever.

Frida Jochumsen blev født d. 1. december 1905 som datter af slagtermester Johan Peter Ditlef Jochumsen og hustru Ida Catrine Josefine Jensen. Familie var en slægt af slagtere, hvor både hendes far og flere af hans brødre havde dette erhverv. Hun var desuden den yngste i en søskendeflok på 4. Før sin læretid i Kolding hos Holt og Madsen havde hun studeret på Dansk Fotografisk Forenings Fagskole. Efter at havde stået i lære tog hun til Weimar i Tyskland for at arbejde som fotograf. Her bestod hun desuden et mesterkursus indenfor fotografi, inden hun vendte hjem til Kolding og startede virksomhed med Inger Knudsen. Frida Jochumsen blev ikke gift og boede frem til hendes død i 1981 sammen med to af hendes søskende. Disse blev heller ikke gift.

Inger Knudsen (senere gift Jørgensen) var født i Kolding 25. oktober 1905. Hun var den eneste datter af bogholderen ved Frøkontoret, Hans Peter Knudsen og hustru Karoline Louise Gudsøe. Efter endt læretid hos Holt & Madsen tog Inger Knudsen i 1931 til München i Wien, hvor hun studerede på Staatliche Fachakademie für Fotodesign. Samtidig arbejdede hun som portrætfotograf og tog del i flere udstillinger. Efter et par måneder vendte hun tilbage til Kolding og startede virksomheden med Frida Jochumsen. I 1955 forlod Inger Knudsen virksomheden og Kolding, da hun valgte at gifte sig. Hun blev viet med fotograf Harald Jørgensen d. 8. maj 1955 og flyttede sammen med ham i Brædstrup. Her arbejdede de i mange år sammen som fotografer i fælles virksomhed. I 1981, et par år efter Harald Jørgensens død, flyttede Inger på plejehjem.

''Publiceret''