Forundersøgelse ved Ullerup, OBM5971


Graveske_og_rapport_01

Intro

Forundersøgelse i forbindelse med staldbyggeri. Der blev fundet stolpehuller, gruber og opfyldte lavninger/udsmidslag. Der blev desuden fundet to hegnsforløb, der sandsynligvis kan henføres til jernalder. Læs rapporten.