Forundersøgelse ved Nørre Lyndelse


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk forundersøgelse forud for boligbyggeri ved Albanivej i Nørre Lyndelse, 2013. Flere steder på arealet fandtes kogestensgruber fra oldtid, som ikke er nærmere dateret. Læs rapporten.