Forundersøgelse ved Brenderup


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med anlæg af et kloaktracé. Undersøgelsen afdækkede spredte bebyggelsesspor fra oldtiden i form af en affaldsgrube og en kogestensgrube, der ikke kan dateres nærmere end oldtid. Læs rapporten.