Forundersøgelse, Mullerødvej


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med kloakering. Der fremkom ingen fortidsminder. Se rapporten.