Forundersøgelse, Gelsted


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med byggemodning ved Tåruplundvej, 2014 Fund af bopladsspor fra ældre førromersk jernalder (ca. 500-250 f.kr) Se rapporten.