Forundersøgelse, Gørtlervej


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med byggemodning, 2013. Der fremkom ingen forhistoriske anlæg. Se rapporten.