Forundersøgelse, Eventyrbakken


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med byggemodning, 2013. Fund af ni kogestensgruber. Se rapporten.