Forundersøgelse, Brunshuse


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med kloakering, 2014. Fund af kogegruber fra oldtiden. Se rapporten.