Forumgård i Bryndum sogn

Intro

Forum Hovedvej 115. Matr 2a Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Før 1600-tallet udgjorde Forumgård (og Elkjær) sammen med Brøndsagergård en af Forums helgårde, som inden 1664 blev opdelt i Forumgård (med Elkjær) og Brøndsagergård.

Halvgården Forumgård med Elkjær var 1664 vurderet til 3 tdr. 4 skp hartkorn. 1688 4 tdr 7 skp 1 fdk 2 alb hartkorn. Halvgården blev opdelt i Forumgård og Elkjær omkring 1741. 1844 var Forumgård vurderet til 4 tdr 2 fdk 2 alb hartkorn. Før 1832 – 35 lå bygningerne knap 300 m mod vest, helt ud til nuværende Forumvej. Til gården var knyttet et rytterhus. Om ejerforhold og fæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Niels Christensen, som var gift med Anne Jensdatter fra Gjesing. De frikøbte gården 1787. Niels Christensen døde 1793, hvorefter enken samme år blev gift med Jeppe Mortensen, en søn af Morten Hansen fra matr 5a i Astrup. Han døde 1799, og enken blev da gift tredje gang med Hans Jensen, en søn af Jens Hansen i Bryndum. Anne Jensdatter blev enke tredje gang i 1824, da Hans Jensen døde. Sønnen Niels Hansen bestyrede gården for moderen efter faderens død. Han blev 1827 gift med Anna Cathrine Dorthea Nielsdatter fra Grimstrup (søster til Gregers Nielsen fra Ormsiggård). Han døde dog allerede året efter, hvorefter enken samme år blev gift med Christen Thomsen fra Lykkegård i Jerne Sogn (bror til Mads Thomsen, Brøndsagergård). Han købte gården i 1829 af enken Anne Jensdatter. De lod gården udflytte til dens nuværende placering, men flyttede til Bryndumdam i Bryndum sogn 1835. Der var tale om mageskifte, idet de nye ejere af Forumgård i 1835 var Hans Madsen og hustru Stine Lauridsdatter, som forinden havde boet på gården i Bryndumdam. De stammede fra hhv Alslev og Marbæk, Hostrup Sogn, og var blevet gift 1818. Hans Madsen døde overtagelsesåret, og enken blev derefter samme år gift med Hans Jensen, en søn af Jens Lauridsen fra Katrinelund i Forumlund. Gården nedbrændte vistnok 1845, men blev genopbygget. Stine Lauridsdatter døde 1849, og Hans Jensen blev da gift 1852 med Ane Nielsen fra Fourfeldt, Guldager Sogn. De drev gården til 1869 og flyttede da over på en aftægtsejendom, Alslevvej 4, som de havde ladet opføre året før på Forumgårds vestlige jord. Sammen med Forumgårds vestlige jord beholdt de en hedelod og en englod i Fuglbæk. I 1869 blev Forumgård overtaget af stedsønnen Mads Hansen. Da han var blevet gift første gang, havde han haft matr 8a i Forum, men var flyttet til Næsbjerg Sogn. Efter sin første kones død var han blevet gift med Ane Kjerstine Sørensen fra Næsbjerg Sogn, og de havde inden overtagelsen af Forumgård vistnok boet på Skonager Kro. De drev Forumgård til 1883 og byggede da en ny gård, Ellegård, på gårdens østre hedeparcel. Her flyttede de over og beholdt Forumgårds 45 tdr. l. store østre hedeparcel. I 1883 blev Forumgård overtaget af den ældste søn Hans Christian Madsen, som året før var blevet gift med Jensine Bodil Marie Jensen fra Sdr. Bork. De lod et nyt stuehus opføre 1892. Det blev dog for stor en mundfuld, og gården gik på tvangsauktion 1895. Den blev da opkøbt af en L. Simonsen, men Hans Chr. Madsen og familie blev boende til 1898, hvorefter de flyttede til matr. 11 i Forum. 1900 var gården ejet af Esbjerg-Fanø Bank. Gården blev 1900–01 bestyret af Kirsten og Andreas Jørgensen Schmidt, som tidligere havde haft Elkjær. 1901 Maren og Niels Mikkelsen. Kom senere til matr. 6a i Hygum, V. Nebel Sogn. 1906 Hanne og Jens Pedersen Gantzel. Flyttede 1923 til Bramming. I 1923 blev Forumgård overtaget af Hans Nielsen Hansen, en søn af Laust Hansen fra Ølufgård i V. Nebel Sogn. Han blev gift med Karen Marie Christensen, en datter af Vedsted Christensen fra Lifstrup Vestergård i V. Nebel Sogn. Fra faderens gård havde Hans N. Hansen fået 10 tdr. l. eng ved V. Nebel. Der var dermed omkring 121 tdr. l. til Forumgård. Han tilkøbte yderligere 4 tdr. l. tidligere hede, som sammen med Forumgårds 54 tdr. l. vestlige hedeparcel (var opdyrket) blev udstykket til tre statshusmandsbrug i 1931. Karen og Hans N. Hansen flyttede til Vester Nebel i 1953. I 1953 blev gården overtaget af Johanne og Poul Gothard Lauridsen, som forinden havde en gård i Blåholm, Grimstrup Sogn (byttede gård med Hans N. Hansen). De stammede begge fra Skads Sogn. Efter overtagelsen udvidede de snart gården. Nye bygninger blev opført, og jord blev tilkøbt. O. 1960 blev 11 tdr. l. tilkøbt i Forumlund, 1972 38 tdr. l. fra Forum Gammelgård, omkring samme tid den gamle skolegrund. Endelig blev 20 tdr. l. ved Orten opkøbt. I 1977 købte sønnen, nuværende ejer Jens Peter Gothard Lauridsen halvpart i gården, hvorefter forældrene flyttede til en tilkøbt ejendom i Bryndumdam i 1978. Efter Poul Gothards død i 1983 overtog Jens Peter Gothard resten af gården i 1984. Hans kone er Regina Andersen fra Padborg. 2013 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016