Forum i Bryndum sogn


Forum Forsamlingshus før 1930. Fotograf ukendt.


Forum gamle skole. Fotograf ukendt.

Intro

Forum, Bryndum sogn i Esbjerg kommune. Tidligere kaldet Fordum, Fourdum, Forthumby eller Forthum. Forum er efter navnet (endelse um) at dømme af meget gammel oprindelse. "Forth" betyder vadested, landsbyen lå netop ved et vadested over åen i gamle dage.