Forum Gammelgård i Bryndum sogn


Forum Gammelgård. Fotograf ukendt.

Intro

Alslevvej 5. Matr 1a Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Denne gård udgjorde sammen med Ormsiggård og Damgård en af Forums helgårde med 9 tdr 2 fdk hartkorn i 1664. 1688 vurderet til 12 tdr 7 skp 3 fdk 1 alb hartkorn.

Helgården blev i løbet af 1700 tallet delt i de tre fæstegårde; men 2 tdr 2 skp 2 fdk 13/16 alb hartkorn blev lagt over på Elkjær, for at Ølufgårds gårde i Forum skulle blive lige store store. Gårdene fik hver 3 tdr 4 skp 2 fdk 1/16 hartkorn. I 1844 var Forum Gammelgård vurderet til 3 tdr 1 skp 2 fdk 2½ alb hartkorn. Før 1804 lå bygningerne 300 m mod sydvest, lidt nord for hvor Forumvej 20 ligger. Om ejerforhold og fæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Niels Pedersen Esbjerg. Han var gift med Anne Pedersdatter. De frikøbte gården 1808. Det var dem, som lod gården udflytte og lod nuværende stuehus opføre. Anne Pedersdatter døde 1819. Deres søn Johannes Nielsen overtog gården 1819 og blev samtidig gift med Kirsten Thomasdatter fra Alslev. De havde dog kun gården til 1823. Herefter købte de matr 13 i Forum – det er dog uvist om de bosatte sig her – Johannes Nielsen ejede f. eks. flere småejendomme i V. Nebel Sogn. Under alle omstændigheder slog de sig senere ned i Vilslev Sogn, hvor de havde en gård. 1823 Knud Thomsen og hustru Mette Kirstine Jesdatter. 1826 Peder Christian Christensen. Sidstnævnte solgte gården 1852 til Søren Enevoldsen og hustru Anna Margrethe Andersdatter, som stammede fra hhv Lydum og Gørding Sogne. Deres datter Ingeborg Sørensdatter blev 1854 gift med Anders Pedersen fra Foldingbro, som da overtog gården. Anders Pedersen var krigsveteran fra 3-års krigen og var blevet hædret i denne. Han var også en aktiv mand i sognet. Anders Pedersen døde 1881. Enken afhændede gården i 1886 til datteren Petrine Pedersen, der samme år blev gift med Andreas Nielsen, en søn af Niels Jakobsen fra matr. 5a i Astrup. Andreas Nielsen tilplantede nogle tdr. l. af gårdens østre hede med plantage. Denne ellers opdyrkede hedelod lod han 1914 udstykke til en ny ejendom for en søn. Petrine og Andreas Nielsen døde begge 1934, hvorefter gården blev drevet videre af sønnen Metellus Nielsen og døtrene Margrethe Kirstine og Mette Nielsen. De var alle tre ugifte. De frasolgte lidt jord ad flere gange. 1956 lavede de dog en større udstykning, idet gårdens vestre hedelod på 28 tdr. l. blev frasolgt til en ny ejendom for en brorsøn. De flyttede til Varde 1955. I 1956 blev gården overtaget af Laura (Aja) og Karl Riber Jørgensen, som forinden havde en ejendom i Nyby. Karl Riber Jørgensen var søn af Hans Peder Jørgensen fra Harholm i Lifstrup, V. Nebel Sogn. Flyttede 1961 til Hjerting. 1961 Arne og Erling Loklindt. 2 år senere købte Erling faderens, Arne Loklindts, anpart i gården. Erling Loklindt var ikke bosat på gården, men på matr. 2a i Forumlund, hvor han havde gartneri. Huset blev udlejet til gartnermedhjælpere, og jorden drevet som en del af gartneriet. De 38 tdr. l. på modsatte side af hovedvejen blev frasolgt til Forumgård 1972, og i 1973 blev restejendommen overtaget af Per Ruby Jensen. Han stammede fra Lemvig, men havde sidst boet i Esbjerg. Oprettede rævefarm på ejendommen. Flyttede 1981 til matr. 2a i Forumlund, men solgte først gården 1984. 1984 Eli E. Hansen. 1986 Tove og Thorkild Hansen fra Esbjerg. Oprettede minkfarm, som de drev til 1992, hvorefter de flyttede tilbage til Esbjerg. Nuværende ejer Henrik Jessen overtog gården 1995. 2013 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016