Forum Damgård i Bryndum sogn

Intro

Nr. Forumvej 16. Matr 6a Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Denne gård udgjorde sammen med Forum Gammelgård og Ormsiggård en af Forums helgårde med 9 tdr 2 fdk hartkorn i 1664. 1688 vurderet til 12 tdr 7 skp 3 fdk 1 alb hartkorn.

Helgården blev i løbet af 1700 tallet delt i de tre fæstegårde; men 2 tdr 2 skp 2 fdk 13/16 alb hartkorn blev lagt over på Elkjær, for at Ølufgårds gårde i Forum skulle blive lige store store. Gårdene fik hver 3 tdr 4 skp 2 fdk 1/16 hartkorn. 1844 blev Damgård vurderet til 3 tdr. ¼ alb hartkorn. Før 1920 lå gården knap 450 m mod sydvest, lidt nordvest for hvor Forumvej 27 ligger. Gården lå lige overfor den gamle dam i Forum. Om ejerforhold og fæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Jens Hansen, som frikøbte gården 1808. Han blev 1811 gift med Kirsten Lauridsdatter, en datter af Lars Fuglbæk fra Fuglbæk. De drev gården til 1830 og flyttede da over i et nybygget aftægtshus på en aftægtslod (Nr. Forumvej 20); denne aftægtsejendom med 20 tdr. l. ager og 16 tdr. l. hede blev først udstykket fra Damgård i 1866. Fra 1830 blev Damgård drevet (ikke købt) af Niels Gammelby Jensen fra Gjesing, der samme år blev gift med Ane Frandsdatter fra Guldager Mølle. De blev skilt omkring 1832, og Niels Gammelby Jensen flyttede derefter til Gammelby i Jerne Sogn. Jens Hansen solgte gården i 1832 til Laust Hansen fra Bryndumdam, født i Gjesing. Han var gift med Karen Eskesdatter, der stammede fra Aal Sogn. De drev gården til 1861. Deres søn Hans Lauridsen blev 1858 gift med Rose Marie Nielsen Ploug, der stammede fra Rødby – hun opholdt sig på det tidspunkt på Bryndum Præstegård. De overtog gården 1861. De frasolgte den tidligere aftægtsejendom, og i 1880’erne blev gårdens resterende 18 tdr. l. af den østre hede frasolgt til Forum Østergård. Familien flyttede fra sognet 1889. I 1889 blev Damgård overtaget af Anders Christian Pedersen og hustru Marie Kirstine Petersen. A. C. Pedersen stammede fra Hvidbjerg Sogn ved Thisted og var kommet til området i 1886 som Bryndum Andelsmejeris næstførste mejeribestyrer; samme år var han blevet gift med sin hustru, som var fra Tinghøj, Varde Landsogn. A. C. Pedersen var mejeribestyrer til 1890 og var derefter fuldtidslandmand. Han mageskiftede en del af gårdens hede, således 39 tdr l af den vestre hede blev frasolgt til Ormsiggård; til gengæld fik han 12 tdr. l. fra Ormsiggård og 20 tdr. l. fra Elkjær. Gården nedbrændte 1919, hvorefter Kirstine og A. C. Pedersen solgte ejendommen til Laust Hansen fra Ølufgård og flyttede til Forum Hovedvej 96. Laust Hansen lod de nye bygninger opføre på Damgårds hovedparcel omkring 1920 og udstykkede gårdens jord 1921 – 22: 17 tdr. l. blev frasolgt til Nørgård, og små bidder af gårdens jord blev solgt til 6 andre ejendomme. Restejendommen med lidt over halvdelen af jorden tilbage blev 1922 solgt til Alvine og Peder Bennedsen Hedegaard (han stammede fra Sønderjylland). De flyttede til Forumvej 27 i 1927. 1927 Anne og Carl Christian Nielsen (han var fra Bryndumdam i Bryndum sogn). 1934 solgte sidstnævnte gården til Harry Bech Holtz fra Sønderjylland, der samme år blev gift med Marie Mortensen, en datter af smedemester Morten Mortensen fra Bryndum. Harry Holtz døde 1976, hvorefter enken i mange år boede alene, indtil hun ca. 1993 kom på plejehjem. Gården ejes i dag af sønnen Leo Holtz, som overtog gården 1999. 2013 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016