Fortuna
Intro

Jette Vohlert, 1993, bronze. Opstillet 1994 i slotsgården efter konkurrence og indsamling foranstaltet af Selskab Koldinghusmuseets Venner. Slotsgårdens fontæne opstilledes oprindelig omkring 1600, men blev ødelagt under branden i 1808. Fortuna er en moderne gendigtning af den oprindelig fontæne.

''Publiceret''

Tilhører Kolding Kommune.

Bortset fra kummens form og størrelse og at figuren skal symbolisere gudinden Fortuna, har den ingen lighed med den oprindelige vandkunst. Vandet, som strømmer ud af krukken, skal symbolisere Fortunas uddeling af lykken, og da Fortuna står på en kugle, hvor det kan være svært at holde balancen, viser den, at lykken kan være lunefuld.

Jette Vohlert (1944-) arbejdede med både maleri og skulptur i 1960'erne, men fra 1979 næsten udelukkende med skulptur. Springvandet Dialog fra 1973 viser 2 kubistisk inspirerede troldehoveder, der sprøjter vand på hinanden. Senere i 70'erne udførte Vohlert store mennesketorsoer og fremstillinger af slagtede dyr og dyrekranier. Disse temaer med udgangspunkt i det klassiske eller det biologiske er fortsat i undersøgelsen af overfladen i dyreskelettets struktur eller i mosefund. Denne søgen efter indre sammenhænge mellem det fortidige og det nuværende, mellem liv og død ses tillige i Pompei-skulpturerne, der består af stivnede fragmenter af menneskekroppe, gengivet i et abstrakt formsprog. Den æstetiske gengivelse blandes med den følelsesmæssige oplevelse ikke alene af arkæologiske fund i Pompei, men i lige så høj grad af samtidens skjulte og pludseligt opståede farer. Efter studieophold i Rom i 1989 ses en fascination af det mytologiske. Den antikke Nikefigur gives nyt liv i en enkel og stram opfattelse af draperier og vingeformer, der fremhæver stelen som strukturelement. Draperimotivet ses igen i Vohlerts store vandkunst til Koldinghus Slot, her som en hovedløs Fortuna-skikkelse med et overflødighedshorn over skuldrene, symbolet på lykkens milde gaver. Figuren står imidlertid på en kugle, der understreger det ustabile og flygtige i lykken. Vohlert har tillige udført flere portrætbuster, som forener portrætligheden med en stram form.