Fortidsminder i Stenderupskovene


Gravhøj i Nørreskoven


Gravhøj i Nørreskoven


Langdysse i Midtskoven


Gravhøj i Midtskov

Intro

I Nørreskoven, Midtskoven og Sønderskoven findes Koldingegnens største koncentration af fortidsminder.

Lillebæltskysten fra Agtrup Vig til Skibelund var frem til jordreformerne i slutningen af 1700-tallet dækket af et næsten 2 km bredt sammenhængende skovområde. Bortset fra nogle smålodder, der bl.a. blev brugt til høravl, synes Stenderupskoven ikke at have været under plov i historisk tid. Stenderupskovene rummer derfor i dag egnens største koncentration af oldtidsminder. Her er således registreret ca. 50 gravhøje og stendysser, hvoraf kun få er undersøgt og langt hovedparten er fredede. Højene stammer både fra stenalder og bronzealder. Jernaldergravpladser kendes ikke fra området, men i Midtskoven er fundet bopladsspor fra jernalderen. Fra historisk tid kendes et område med bevarede højryggede agre, ligesom voldstedet - Borgsted Bakke - ligger i Stenderup Nørreskov.