Gravhøje Runesten Stat-ene, langdysse Store Rise Tre høje Stat-ene, jættestue Avernakø, dyssekammer Glavendrup Mindelund Nr. Nærå Kirke Lusehøj Hov Tvede Skov Buskehøj Rolfsted Rønninge Kirke Bohøj Lindsbjerg Hulbjerg Brandsø, dysse Øster Skerninge Lundeborg Ålsmose Nr. Nærå Brangstrup Sludegårds Sømose Rosenlund Kirkebjerg Nonnebakken Spodsbjerg Store Skræppenborg Brændegård Sø Kværndrup Møllegabet Vedby Højbymanden Biskopstorp Kærbyholm Røjle Mose Koelbjergskelettet Skovgård Troldebjerg Lykkebjerg Ommelshoved Kærumgård Hjulby Midskov Krogsbølle Højensvej Den arkæologiske udgravning ved Lindø Fåborg Helnæs Flemløse 1 Allerup Sønderby / Hagenskov Voldtofte / Flemløse 2 Gråbrødre Kloster Firehøje og Kong Rans Høj Egtvedpigen Gravhøjene ved Skærup Jelling-monumenterne Dronning Gunhild Margrethediget Vejspor fra bronzealderen ved Tinghøje Den forsvundne kirke ved Grimstrup Krat Vikingehøvdingen Grim fra Grimstrup Grimstrup Krat Galgebakken ved Løgumkloster Jættestuen ved Mejls Slotsbanken (Vardehus II) Vardehus I Elkjærhøj Knubholm Yderik Røverkælder Barbaras Hule Galgebakken i Ribe Plantage Dankirke Trøjborg - middelalderborg, renæssanceslot og slotsruin Langdysse, Pipstorn Skov 3 sammenbyggede langdysser, Pipstorn Skov Pipstorn Skov Lø Herreds Tingsted Galgehøj og Tinghøj Hjerpsted Oldtidshøje Langdysserne i Lindet Skov Vongshøj Fiskernes Mindelund i Esbjerg Hjerpsted Bakkeø Mindesten over Leopold Herman Severin Løvenskiold Kæltringehøj Tingstenen Nybøl Herred Langdysse i Varnæs Tykskov Mårhøj Jættestue Lindeskovsdysserne Fortidsminde i Nyskov Sømarkedyssen på Møn Vandtårn i Nysted. Tryggevælde Busenestenen på østMøn Fandens Fodspor i Store Elmue Jens Munks mindevarde i Strandegård Dyrehave. Landts Røgehus ved havnen i Nysted Genforeningsstenen i Faxe Bystævnet i Lille Torøje Elverhøj Charlottehøj Troldhøje i Strandegårds Dyrehave i Roholte Broskovvejen Gravhøj Gravhøj Risbyvejen Bystævnet i Stenløse. Tillitse runesten Hellested, Stevns. Mindesten over Peder Syv Flyvermindesmærket ved Nysted havn Mindestenen for Emil Aarestrup i Nysted Gejlå bro Immervad bro Hærulfstenen Bøgesø Ødekirke Galgebakken ved Ugledige Maglehøj Bregninge-gravstenen Jættestuen Rishøj Gravhøj Chr. d. 4.s Vildtbane 5. maj sten i Vinstrup 5. maj sten i Krummerup Munkekanalen Hobyfundet Holger Danskes Høj Bygholm Nørremark Jættestuen Grønhøj Højerup gamle kirke Jordehøj Stege Kirke Obelisken Mindesten om de Slesvigske krige Mindesten 1945-1995 Gammelenge jættestuen i Kiers gaards baghave Viemosestenen Klekkendehøj Busene Have Ørnehøj Kællerøddyssen Langdyssen ved Tinghøjgård Kong Svends Høj Hejrede Vold Jættestue i Flintinge Byskov Falsters Virke Gravhøje i Åbjergskov Anna Krabbes Søjler Skjerninghøj Hamlets Grav Chr. III's kanal Chr. III's kanal Borup-stenen Sjellebrostenen Udbyhøj Skanse og Batteri Udgravning Ibjerg Øst II Poskær Stenhus Røssebjærg - Røsehøj - Langhøj Sword from the Rosenlund grave The Lusehøj grave mound Funen’s oldest resident Helleristningssten fra Hejls Søndermark Grundtvigsdyssen Fjællebrovej Strøby- Mindesten Martin A. Hansen Holløsedyssen Oldtiden ved Funder Kirkeby Kong Knaps Dige Erik Glippings Jagthus Vinding Ottehøje Jættestue i Gunderslevlille Døve Dorthes Høj Marens patter Vildtbanesten og fredede røser Gravhøj / Dysse i Præsteskoven Langdysse i Præsteskoven Runddysse i Ryget Rygethøj Langdysse ved Fiskebæk Oldtidsgraven i Broskov Trekroner 2 Trekroner 1 Lille runddysse i Nørreskoven Runddysse i Lille Hareskov afd. 116 Kelleren Hørgen Brønd i Ryget Skov Langdysse i Jonstrup Vang Madsebakke, runddysse i Jonstrup Vang Rest af dyssekammer i Jonstrup Vang Langhøj i Jonstrup Vang/afd. 105 Rest af Langdysse i Lille Hareskov afd. 126 Rest af langhøj i Lille Hareskov Runddysse i Sækken Lundsgaard Stenkammer Rundhøj Kløvenhøj Barrit Tykke Hoby - bopladsen] Boghvededyssen 5. maj-stenen Mindesten over S. P. V. Birkedal Bautasten 1 ved Lauegård, Nexø Gryet Slibesten i Nørreskoven Dobbeltjættestuen Månehøj Østerhøj jættestue Pramdragerskulpturen Mernstenen Tiendestenen Sankt Olai Kilden Sageby Møllegård Erik Menveds Borg Bygholm i Horsens Hermann Christiansen Reberbanen Skjern Veksø Øm Dæmpegårdsdyssen Gl.Lejre Kallerupstenen, Ansgarkirken Skarregaard Snubbekorset Jernen Granitbroen Kvindsnapbøgen Milesten Sejlshøj ved Trappendal, en hustomt under en bronzealderhøj Fortællingen om en skat Enkeltgravshøjen ved Lærkeholt Kvindhøjene Grævlingehøj i Nørreskoven Gravhøj i Nørreskoven Gravhøj i Nørreskoven To gravhøje i Nørreskoven Gravhøj I Nørreskoven Langdysse i Midtskov Skansen - et voldsted fra middelalderen? Husvold Skinkelborg Vargårde Voldsted ved Aller Aller voldsted Tre gravhøje på række Voldsted i Trelde Stendysse Langdysser og runddysser Grænsesten Runestenen "2" i Kongens Tisted.