Fort York, Anholt fyr


Anholt Fyr.

Intro

Anholt ligger centralt i de danske farvande. Derfor spiller øen en betydelig rolle i dansk fyrhistorie. Anholt fik allerede i 1560 et fyr som et af de første steder i landet. Øens første fyr var en primitiv fyrpande, som skulle have meget træbrændsel...

Anholt ligger centralt i de danske farvande. Derfor spiller øen en betydelig rolle i dansk fyrhistorie. Anholt fik allerede i 1560 et fyr som et af de første steder i landet. Øens første fyr var en primitiv fyrpande, som skulle have meget træbrændsel. Fyrpanden blev dog hurtigt erstattet af et vippefyr. Vippefyret på Anholt var i brug indtil 1788, hvor det blev erstattet af et muret fyrtårn bygget af ingeniør og officer Ernst H. Peymann. ''Fra fyr til fort'' Under Englandskrigen 1807-1814 blev Anholt Fyr et dramatisk midtpunkt i konflikten. For at chikanere de engelske krigsskibe blev alle fyr i de danske farvande slukket. I 1809 blev det for meget for englænderne, som invaderede Anholt for at sætte blus i fyret. Rundt om fyret byggede de en befæstning, som de kaldte Fort York. Op mod 400 engelske soldater var stationeret på fortet, og de holdt stand, da danskerne i 1811 under stormen på Anholt forsøgte at tilbageerobre øen. Ernst H. Peyman, som byggede fyret, var under krigen med til at overgive København til englænderne. Han blev dømt til døden for sin handling, men dog senere benådet.