Fort Frederik på St. Croix


Det røde fort Frederik bygget 1760 til forsvar af byen Frederiksted på vestenden af St. Croix. Fotograf: Poul U. Jensen


Museumsafdelingen i Fort Frederik med billeder og genstande fra den danske kolonitid. Fotograf: Poul U. Jensen


Kanonbatteri på Fort Frederik. Alle fortets 32 kanoner har kong Frederik d. 5's monogram indstøbt. Til venstre i billedet en nyligt anlagt mole til krydstogtskibe. Fotograf: Poul U. Jensen


Buddhoe Park foran Fort Frederik med busten af Gottlieb Bordeaux, kaldt general Buddhoe, der ledede slaveoprøret den 3. juli 1848. Fotograf: Poul U. Jensen

Intro

Fort Frederik på St. Croix stod færdigt i 1760 som forsvarsværk for byen Frederiksted. Det blev etableret for at beskytte øens vestlige ende mod angreb fra søsiden, men det røde fort kom desuden til at spille en rolle i to af de mest dramatiske begivenheder i Dansk Vestindiens historie.

Etableringen I 1733 blev tropekolonien Dansk Vestindien, der bestod af de to øer St. Jan og St. Thomas, udvidet med St. Croix. Det var den daværende ejer af kolonien, handelsselskabet Vestindisk-guineisk Kompagni, der købte den af Frankrig, og kort efter begyndte anlæggelsen af byen Frederiksted i den vestlige ende af øen, opkaldt efter kong Frederik d. 5. Samtidig opførtes et fort, der skulle forsvare den lille havn, men desuden blev skueplads for to afgørende begivenheder i koloniens historie.
Slaveriets ophævelse i 1848 Den 3. juli 1848 var tusindvis af slaver fra St. Croix’ sukkerrørsplantager strømmet til pladsen foran fort Frederik for at kræve deres frihed. Områdets hvide beboere havde søgt beskyttelse i fortet, og situationen var ude af kontrol for det beskedne antal soldater. Generalguvernør Peter von Scholten blev tilkaldt fra Christiansted, og han besluttede egenhændigt at afskaffe slaveriet med ordene ”Now you are free”. Pladsen foran fortets hovedindgang, hvor slaverne fik deres frihed, er i dag omdannet til en lille park kaldet Buddhoe Park efter en af hovedpersonerne under oprøret, tømreren Gottlieb Bordeaux, kendt som Buddhoe, der ridende på en hvid hest ledede slaveoprøret. Der er opstillet en buste af ham i parken.
Arbejderopstanden ”The Fireburn” i 1878 I 1878 udbrød der uroligheder blandt landarbejderne på plantagerne i den vestlige ende af St. Croix. Slaveriets ophævelse havde ikke bedret deres levevilkår væsentligt, og de strømmede den 1. oktober til Frederiksted for at protestere. Oprøret, der kulminerede foran fort Frederik medførte store materielle ødelæggelser, og en større del af byen gik op i flammer. Derfor gik begivenheden over i historien som ”The Fireburn”. De voldsomme uroligheder førte til adskillige forbedringer af plantagearbejdernes forhold. Fort Frederik havde på det tidspunkt mistet sin militære betydning, og fungerede fra midten af 1800-tallet som politistation, fængsel og retsbygning. Det er i dag, efter en omfattende restaurering i 1976, museum med en fin udstilling om kolonitiden.
Kilder: Ove Hornby: Kolonierne i Vestindien. 1980 Ebbe Larsen: DANSK VESTINDIEN. En guide til historie og oplevelser. 2013