Forsvundet, Signe


Resterne af kutteren SIGNE som forliste den 29. februar 1988


Resterne af kutteren SIGNE som forliste den 29. februar 1988

Intro

Signe forsvundet i Nordsøen under dårligt vejr den 29. februar 1988.

Forsvundet i dårligt vejr. Besætningen på 3 omkommet.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1988


Signe var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Det havde 3 besætningsmedlemmer. Det var undervejs fra Esbjerg til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1988


Skibets 3 besætningsmedlemmer omkom.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1988


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.