Forsvundet, Karna Schrøder


Kutter KARNA SCHRØDER

Intro

Kanra Schrøder meldt forsvundet 14. februar 1962 i Nordsøen

Skibet havde 6 besætningsmedlemmer. Alle omkom. Deres navne er: Fiskeskipper Knud Helge Rasmussen (Hirtshals), Godtfred Møller Jensen (Hirtshals), Jens Albert Frøkjær Andersen (Hirtshals), Kaj Erik Sørensen (Hirtshals), Erik Jensen Odde (Fjerritslev).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1962


Karna Schrøder var et dansk fiskefartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var fiskeskipper Knud Helge Rasmussen. Skibet var undervejs til Skagerak.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1962


D. 14. feb. var K.S. beskæftiget med fiskeri ca. 35 sm. SV. for Egernsund sammen med et andet fiskefartøj. D. 16. feb. havde Ff. "Christian Smed" radioforbindelse med K.S. Da vejret blev meget dårligt, og det ikke senere var muligt at få forbindelse med K.S., blev en omfattende eftersøgning iværksat. 2 af ligene af de ombordværende fiskere blev fundet ved Norges kyst sammen med vragdele, herunder K.S.s selvoppustelige gummiredningsflåde, der ikke var blevet udløst, og det må antages, at fartøjet er forlist med mand og mus.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1962


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.