Forskolen Saltø Skovvænge
Intro

Forskolen er bygget i 1914, og var en skole for elever fra 1 -2-3-4 klasse. Det var en skole der kun blev undervist af kvinder. Den første lærerinde var Gerda Christensen, senere kom Ingeborg Johanne Hansen