Forsamlingshuset Enighedslyst

Dilletant i Enighedslyst


Aftenunderholdningen kunne antage en helt anden karakter under krigen
Intro

Det store hvide hus på Hovedgaden 28 har været købmandsforretning, men i flere generationer havde huset en ekstra funktion. Det var også byens forsamlingshus, som blev kaldt ”Enighedslyst”. Købmandsbutikken lå længst til venstre i den høje del af huset, mens den lave del af huset var skænkestue.

Fra sidste halvdel af 1800-tallet blev der behov for steder, hvor folk kunne mødes. Omkring 1880 forbød regeringslederen Estrup folk at holde møder på offentlige skoler, og det gav et ekstra skub til opførelsen af mange forsamlingshuse. De fleste steder blev forsamlingshusene oprettet af lokale foreninger. I Karlslunde var forsamlingshuset privat. Det var ejet af den lokale købmand Jens Peder Jensen og de efterfølgende købmænd i huset. Enighedslyst var forsamlingshus fra 1901 - måske endda tidligere. I 1958 blev Enighedslyst lukket som forsamlingshus. Købmandsbutikken skulle udvides, og forsamlingshusets lokaler skulle bruges. Købmandsforretningen lukkede i 1977. Der foregik mange forskellige ting i Enighedslyst: Der blev holdt dilettantkomedier, som er teaterstykker, hvor lokale borgere var ”skuespillere”, generalforsamlinger i byens foreninger, politiske møder, afskedsfest for den afgående skolelærer og fejring af Brugsens jubilæum. FDF holdt kredsmøder og bankospil i ”Salen”, og der blev vist film fra rejsebiografen ”Hedebo”. Der blev spillet badminton, holdt gymnastikopvisning, og så var der baller for de unge i byen. I dag kan byens borgere mødes i kultur- og borgerhuset ”Karlslundehuset” og ”Bettys Hus” der har hjemme i henholdsvis Karlslunde skoles gamle gymnastiksal og lærerboligens 1. sal. Lærerboligens stueetage benyttes som mødested for ”Karlslunde Seniorcenter”.

''Publiceret''