Forrådskar og gruber fra jernalderen


En af kogestensgruberne.


Rester af karene fra gruberne.

Intro

I 2003 dukkede der store kogestensgruber fyldt med keramik frem fra mulden i Spentrup. Gruberne er en slags jordovn til at tilberede mad i. I det omkringliggende område ved vi at der ligger bebyggelse fra jernalderen. Området ved Søndervang har måske været køkkenafdelingen af landsbyen.