Forlis, Vulgaris


Kutter E 403 VULGARIS


Kutter E 403 VULGARIS

Intro

Vulgaris forlis under en storm den 8. februar 1937 i Nordsøen.

D. 30/12 Kl. 24, da V. var i Nærheden af Vyl. F. S., hvade Ff. "Clara" af Esbjerg Forbindelse med V. Det blæste en orkanagtig Storm af NV. Kutteren fulgtes ad med Kurs mod Graadyb F.S. Efter ca. 2 Timers Sejlads brød 2 svære Braadsøer over C., og umiddelbart efter var V. forsvundet af Sigte. C.s Maskine blev slækket op, men paa Grund af Vejret, kunde C. ikke lægges paa modsat Kurs. Da der senere er drevet forskelligt Vraggods fra V. i Land, deriblandt næsten hele Stb.s Side, maa det antages, at Kutteren er forlist med Mand og Mus.

Vejr: NV.-lig orkanagtig Storm

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1936


Vulgaris var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var fiskeskipper Anders Christian Jensen Skelmose. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var på vej fra fiskeplads i Nordsøen til Esbjerg. Skibet var ladet med fisk.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1936


Skibets 4 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Anders Christian Jensen Skelmose, Oscar Christian Jensen Skelmose, Niels Clemmesen Poulsen, Thorvald Christian Frederik Anthonsen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1936


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.