Forlis, Vega


E 32 BONIDE - kutter fra hjerting fra slutningen af 1800-tallet

Intro

Vega forlist under en storm den 9. november 1904 i Fanø Vig.

Til Ankers under Storm med høj Sø sprængtes Kættingerne, og V. drev ind paa Grunden, blev læk og senere Vrag. Besætningen bjærgede sig ved egen Hjælp i Land.

Vejr: NNV.lig. Storm

Årsag: Anm. Aarsagen til Forliset angives at være Storm.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1904


Vega var en dansk fiskerkutter med hjemsted i Hjerting. Skibets fører var: J. Pedersen. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Skibet lå for anker.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1904


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.