Forlis, Union


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Union strandet og forlist 5. april 1899 kl. 05.30 på Bjælken ud for Skallingen.

Efter at U. d. 4. om Morgenen var gaaet til Ankers paa Fiskepladsen, tiltog Vinden og Søen kl. 7 KM. saaledes, at Kutteren maatte lette og staa ind efter Graadyb, og Kl. 12 MN. ankredes atter op med 20 Fv. Kætting ude i Dybet ved Fanø tværs for Skallingen for ikke at komme i Havn ved Nattetid. En Time senere blev det stærk Taage og Vagten sattes da; men kort efter bemærkedes det, at Kutteren huggede i Grunden. Ankeret blev da stukket fra og Fokken hejst, men U. vedblev at hugge voldsomt, og da Taagen lettede, saas det, at Grundstødningen var sket paa Grunden "Bjælken" SV. for Skallingen. D. 5. Kl. 5½ FM. kom Vagerdamperen "Nordsøen" i Sigte, og da Søerne stadig skyllede over Kutteren, roede Besætningen i Jollen ned til N., der optog og landsatte den i Esbjerg. Ladningen gik tabt og U. blev Vrag.

Vejr: SV. t. V. Haard Kul. Urolig Sø.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.
Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1899


Union var en dansk fiskekutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var S. Hansen. Skibet var ladet med levende fisk. Det var undervejs fra fiskepladser i Nordsøen til Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1899


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.