Forlis, Skjold


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Skjold forlist 8. juli 1919 efter en kuldsejling 4 sømil VSV fra Rømø.

Siden Afsejlingen fra Esbjerg vides kun om S., at Fartøjet d. 6/7 anløb List og atter afsejlede derfra d. 8/7. Det er senere fundet sunket 4 Sm. VSV. for Rømø.

Årsag: Aarsagen til Forliset antages at være Kuldsejling.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1919.


Skjold var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var: David Christian Nielsen. Skibet havde 2 besætningsmedlemmer og 1 passager. Skibet var undervejs til fiskeplads ved Amrum.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1919.


Skibets 2 besætningsmedlemmer og 1 passager omkom. Deres navne er: Fører David Christian Nielsen (Esbjerg), Fisker Christian Nielsen (Esbjerg), Passager Carl Emil Jensen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1919.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.