Forlis, Rikke Skou


Dampskibet RIKKE SKOU


Dampskibet RIKKE SKOU


Dampskibet RIKKE SKOU

Intro

Rikke Skou kæntret og forlist 6. oktober 1954 kl. 22.15 i Nordsøen.

12 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Kaptajn Niels Andreas Thomsen (Sønderho), Overstyrmand Hans Arhtur Poulsen (København), 2. Styrmand Robert Villiam Jacobsen Christensen (København), Maskinchef John Elmer Scheldon Jensen (Nyborg), 2. Maskinmester Leif Ingemann Møller (København), Hovmester Poul Henry Lilie (Nørresundby), Kok Ole Per Jan Thøger Høgsbro (København), Letmatros Palm Petersen (København), Messedreng Martin Stricker (København), Fyrbøder Hans Harry Jensen (København), Fyrbøder Kaj Bernhard Jensen (København), Fyrbøder Hjalmar Christensen (Hamburg)

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1954


Kl. 22:15, da R.S. under en stiv til hård NNØ.-lig kuling befandt sig på 54°30' N. 4°05' Ø., overskylledes skibet agterfra af en svær sø, hvorved søvand trængte ind i gange og ned på fyrpladsen. Samtidig fik skibet ca. 30° stb.s slagside og lagde sig tværs i søen. Det forsøgtes at dreje skibet under, men under denne manøvre tog skibet endnu en svær sø over, hvorved maskinrummet gennem døre, ventiler og skylight blev delvis vandfyldt, lysmaskinen gik i stå, og stb.s fyr slukkedes. Endvidere forøgedes slagsiden betydeligt. Kl. 22:40 havde R.S. radiotelefonisk forbindelse med Blaavand Radio og anmoede om assistance fra bjergningsdamper, idet styregrejerne var i uorden. Kl. 22:55 udsendte skibet radiotelefonisk nødmelding, hvilken melding blev gentaget af Blaavand Radio kl. 22:57 og kl. 23:03, henholdsvis pr. radiotelegraf og pr. radiotelefon. Kl. 23:20 meddelte R.S. pr. radiotelefon, at dampen svigtede. Der blev nu affyret nødraketter, og det forsøgtes forgæves ved blinkesignalering at opnå forbindelse med et fiskefartøj, der befandt sig ca. 1½ sm. borte. Der blev derefter givet ordre til at forlade skibet, men på grund af slagsiden kunne båden ikke sættes i vandet. Da R.S. krængede ca. 80°, gled redningsflåden ud, og det lykkedes 14 mand at få tag i denne, medens 6 mand formentlig samlede sig om stb.s redningsbåd, der nu flød af sig selv. Umiddelbart efter sank R.S. Redningsflåden tippede rundt flere gange, hvorved 6 mand mistede holdet i flåden og druknede. D. 7/10 kl. 20:15 blev de otte overlevende på flåden taget om bord i et tililende skib.

Vejr: Stiv til hård NNØ.-lig kuling

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken. Positionen er uden for kortet.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1954


Rikke Skou var en dansk damper med hjemsted i København. Skibets fører var kaptajn Niels Andreas Thomsen. Skibet havde 20 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med kul. Det var undervejs fra Blyth i England til Aabenraa.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1954


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.