Forlis, Poul Breinholdt


Kutter E 530 POUL BREINHOLT

Intro

Poul Breinholdt forlist 27. oktober 1936 i Nordsøen.

D. 27/10 laa Ff. "Fix" af Esbjerg i Nærheden af P. B. ca. 60 Sm. VNV. af Graadyb Barre. Det blæste en orkanagtig Storm. Kl. ca. 16 saas P. B. at tage en voldsom Braadsø over, uden tilsyneladende at lide Havari. P. B. blev imidlertid lagt paa den anden Bov. Umiddelbart efter tabtes P. B. af Syne i en voldsom Byge, og da det i Løbet af ca. 1 Kvarter atter klarede af, var P. B. forsvundet. Da der senere er indbragt forskelligt Vraggods fra P. B., maa Kutteren antages at være forlist med Mand og Mus.

Vejr: Orkanagtig storm.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1936


Poul Breinholdt var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var fiskeskipper Valdemar Hans Henrik Gommesen. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1936


Skibets 4 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fiskeskipper Valdemar Hans Henrik Gommesen (Esbjerg), Fisker Marinus Jensen (Esbjerg), Fisker Carl Adolf Emanuel Jantzen (Esbjerg), Fisker Carl Peter Oluf Jacobsen (Lervig, Færørene).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1936


Link til:


Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.

Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.