Forlis, Pax


Redningsbåden går ud af L. Tuxen 1877. Reproduktion

Intro

Pax forliste 31. december 1862 kl. 19.30 ved Kjærgård.

"Om aftenen klokken 19.30 modtog jeg ved en ridende expresse fra strandfogeden i Kjærgård bud om, at et havareret skib i sunken tilstand var indstrandet først på aftenen i deres len tre mils vej fra stationen. På skibet kunne ses fem mand sidde i rigningen. Jeg lod straks ved et bud redningsbådens ti faste mandskab og to reserver samt ejere af fire transportheste tilsige. De begav sig afsted kl. 20.30 med redningsbåden og dertilhørende genstande gennem marken og klitterne efter strandingsstedet, hvilken vej på denne årstid for en del er besværlig at passere, og det formedelst høje vande ikke var muligt at komme strandlangs.
Da de med redningsbåden kom til Gjærup ca 1 5/8 mil fra stationen, blev der - efter i forvejen afsendt ordre - rekvireret tre par friske heste. De ankom til strandingsstedet med redningsbåden midnat klokken 00.00 og begav sig straks med det samme ud i brændingen, hvorved roret sloges fra båden, og for ikke at gå tilbage besluttede formanden at styre med to årer ud til skibet, som sad ca. 160 á 200 alen fra stranden. Da de kom til skibet, hev de to kastedræg, som fik fat i rælingen. Af besætningen, som sad i rigningen, kom først kaptajnen ned og ville springe over i redningsbåden, men i det samme blev rælingen revbet løs fra skibet, og kaptajnen faldt nu i havet, men var dog så heldig at få fat i dræglinen, hvorved holdt sig imellem båden, rælingen og skibet, og hvorfra bådsmandskabet så hastigt som muligt fik ham bjærget. De kom igen til skibet og fik atter fat og var så heldige at få de øvrige fire mand bjærget og kom med båden og mandskab lykkeligt i land klokken 01.00 om natten.
Denne redning var noget anstrengende og farlig for bådsmandskabet, da skroget af skibet var ganske under vandet, hvorved bræksøerne af og til gik ganske over båden og mandskabet. Båden var bemandet med de tilhørende ti faste mand, som alle var iførte deres korkbælter. Den 26. havde skibet i Nordsøen i en orkanstorm forlist sin ene mast og - fået en del vand i skibet, hvilket var årsag til strandingen.
Denne redning begyndte fra stationen ovennævnte aften klokken 20.30 og endte ved samme om morgenen den 1. januar klokken 08.00."

Vejr: NV, stærk blæst, svære brændinger

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Pax var en tysk skonnert med hjemsted i Blankenese, Tyskland. Skibets fører var kaptajn H. Dreijer. Skibets havde fem besætningsmedlemmer. Ladningen var hvede. Det var undervejs fra Rostock i Tyskland til England. Forliset skyldtes storm og læk.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:


Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.

Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.