Forlis, Orla


Mindelunden bærer navnene på henved 600 omkomne fiskere fra Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden for omkomne fiskere i Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden fortæller om tabet og sorgen. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Intro

Orla forlist omkring 1. oktober 1926. Skibets fire besætningsmedlemmer omkom.

O. afgik fra Esbjerg d. 1/10. D. 12/10 fandtes ved Fanø en Del Vraggods, som ved nærmere Undersøgelse viste sig at hidrøre fra O., og Fartøjet maa derfor - da der i øvrigt intet er hørt fra det - antages at være forlist med Mand og Mus.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1926


Orla var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var fiskerskipper Christen Pedersen Christensen. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1926


Skibets 4 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er Fiskerskipper Christen Pedersen Christensen (Esbjerg), Fisker Niels Kristian Sørensen (Holmstands), Fisker Søren Christensen (Esbjerg), Fisker Alfred Marinus Jensen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1926


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.