Forlis, Nina-Mona


Kutter E 241 NINA-MONA


Kutter E 241 NINA-MONA

Intro

Nina-Mona kollideret med trawler og forlist 19. januar 1966 kl. 16.00.

Kl. ca. 16:00, da N.-M., der tilkendegav sin beskæftigelse ved forude over ankerlanternen at vise en kurv, var beskæftiget med trawl fiskeri ca. 150 sm V.t.S. af Grådyb Barre og styrede en SSØ.-lig kurs, overlodes styringen til trediemanden, hvorefter skipperen og bedstemanden gik under dæk for at drikke kaffe. Ca. 5 min. senere hørtes trediemanden afgive kraftige lydsignaler med tågehornet. Skipperen og bedstemanden kom straks på dækket, og bedstemanden så da forude ca. 4 streger om stb. og i en afstand af 3-4 m en trawler, der styrede lige mod N.-M. Umiddelbart efter tørnede trawleren med stb. bov mod N.-M.s stb. side under en vinkel på ca. 45°. N.-M. begyndte straks at synke hurtigt, og det forsøgtes forgæves at udløse gummiredningsflåden. Den tre mand store besætning måtte et par minutter senere springe i vandet, umiddelbart inden N.-M. sank. Nogle minutter senere blev først bedstemanden og dernæst skipperen taget om bord i Ff. "Niels Bech" af Esbjerg, medens eftersøgningen af trediemanden var forgæves. Skipperen var ved ombordtagningen livløs, og genoplivning ved kunstig åndedræt viste sig umulig.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1966


Nina-Mona var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var fiskeskipper Ejnar Bjerg Andersen. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1966


Af skibets 3 besætningsmedlemmer omkom 2. Deres navne er: Fiskeskipper Ejnar Bjerg Andersen (Sædding pr. Esbjerg), Fisker Verner Magdal Simonsen (Andrup pr. Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1966


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.