Forlis, Neptun


Dampskibet NEPTUN på vej ud af Esbjerg Havn

Intro

Neptun forlist omkring 1. januar 1906 i Nordsøen hvorved skibets 16 besætningsmedlemmer omkom.

Siden Afgangen fra Burryport vides intet om N., som antages forlist med Mand og Mus.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1906


Neptun var en dansk damper med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var M. J. Knudsen. Skibet havde 16 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med kul. Det var undervejs fra Burryport i England til Bremen i Tyskland.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1906


Skibets 16 besætningsmedlemmer antages omkomne. Deres navne er: Kaptajn M. J. Knudsen (Sønderho), 1. Styrmand S. Hansen (Esbjerg), 2. Styrmand C. A. Marcussen (Troense), 1. Maskinmester C. E. Schreiner (Marstal), 2. Maskinmester J. E. Johansen (København), Matros C. Jensen (Sønderho), Matros H. Hansen (Sønderho), Matros J. E. Berglin (Stockholm), Matros J. H. Johanson (Löfholmen), Fyrbøder P. Nielsen (Bergen), Fyrbøder S. Skoog (Warberg), Fyrbøder E. A. Svenningsen (Jönköpingfors), Fyrbøder C. Poulsen (København), Hovmester T. Nielsen (Sønderho), Kok N. N. Anthonisen (Sønderho), Messdreng P. M. Jensen (Sønderho).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1906


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.