Forlis, Montana


E 12 MONTANA liggende ved kaj i Esbjerg

Intro

Montana forlist 18. august 1905 kl. 11.30 vest for Horns Rev.

Under Arbejde med at hive Fiskevaadet hjem, hørtes omtr. Kl. 6 FM. stærke Slag i Motorrummet, og da Føreren i den Anledning gik derned, saa han, at Boltene i Fundamentet var løse. Medens han skruede disse fast, kaldtes han paa Dækket, da M. var gaaet i Drift, og da han, efter at have stukket paa Ankerkættingen, efter ca. 20 M.'s Forløb atter hørte Slag fra Motoren, viste det sig, at der var en stor Læk i Damdækket. Efter forgæves Forsøg paa at tætne Lækken, og da Vandet uagtet Pumpning og Øgning steg hurtigt i Rummet, besluttedes det at gaa i Motorjollen og forlade M., som sank Kl. 11½ FM. Besætningen optoges af en ca. 1 Km. derfra beliggende Kutter "Poul Breinholt" af Esbjerg og landsatte d. 19/8 i Esbjerg.

Vejr: SØ.lig Frisk Kuling

Årsag: Anm. Aarsagen til Forliset maa ifølge de afgivne Vidneforklaringer formentlig tilskrives, at Motoren ved Rystelse og Slag har bevirket Lækage i Damdækket.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1905


Montana var en dansk fiskerkutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var: M. J. Jensen. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med fisk. Skibet var på fiskeri i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1905


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.