Forlis, Minsk


Dampskibet MINSK

Intro

Minsk forlist 19. marts 1940 kl. 22.40 i Nordsøen ud for England

Kl. ca. 22:40, da M. sammen med S/S "Charkow" af København under frisk SV.-lig Brise med Regn befandt sig ca. 35 Sm. retv. N. for Rattray Head, indtraf en voldsom Eksplosion udfor Forpart af Nr. 4 Luge om Bb., hvorved Skibet skiltes i 2 Dele. Agterskibet sank straks, medens Forskibet holdt sig flydende i ca. 2 Minutter. Det lykkedes at sætte Stb. Redningsbaad paa Vandet, og 9 Mand af Besætningen, der sprang over Bord, reddede sig om Bord i denne. Efter 36 Timers Forløb blev de i Baaden værende Personer optaget af en britisk Torpedojager og landsat i Aberdeen.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken - den nøjagtige position kendes ikke, men er udenfor søkortet.

Forliset formodes at skyldes krigsomstændigheder.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1940


Minsk var en dansk damper med hjemsted i Middelfart. Skibets fører var skibsfører Ernst Bülow Lassen. Skibet havde 20 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med ballast. Det var undervejs fra Kirkwall i Orknerøerne ved Skotland til Methil i Skotland.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1940


11 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Skibsfører Ernst Bülow Lassen (Kastrup), 2. Maskinmester Frederik Edward Jens Henriksen (København), Matros Peter Børge Martin Jessen (Esbjerg), Matros Knud Henning Kofoed Nielsen (København), Matros Valdemar Schoustrup (København), Matros Marius Richard Christensen (Præstø), Kahytsdreng Niels Valdemar Mikkelsen (Esbjerg), Messedreng Bruno Emil Nielsen (Esbjerg), Fyrbøder Oscar Valdemar Tved Nielsen (Kolding), Fyrbøder Kristian Petersen (Kongsvang), Kullemper Mogens Kurt Sørensen (København)

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1940


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.