Forlis, Mars


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Mars sprunget læk og forlist 14. september 1901 om morgenen ud for Ringkøbing.

D. 13/9 om Aftenen opankredes M. paa Fiskepladsen ca. 7 Mil V. for Ringkjøbing Om Morgenen d. 14/9 pumpedes Skibet læns, efter at der var kastet nogle Pøse Vand i Rummet for at slukke et Blus, som var væltet paa Dørken. Kort efter, medens Mandskabet var i Gang med Letning, opdagedes det, at M. var læk, og uagtet Pumpning strax udførtes, steg Vandet hurtig i Rummet. Nødsignal hejstes, og ved Assistance af et Par i Nærheden værende Kuttere, hvoraf den ene - "Young Hero" af Esbjerg - opankredes ved M., bjærgedes en Del Inventarium og Fiskegrejer. Kl. ca 3 Em. optoges M.'s Besætning i Y. H., og noget efter sank M. Besætningen landsattes i Esbjerg.

Årsag: Anm. Aarsagen til Forliset maa ifølge de afgivne Vidneforklaringer formentlig tilskrives, at M. under den friske Kuling men jævn høj Sø har arbejdet sig læk.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke. Vejr: Ø.lig. Frisk Kulling

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1901


Mars var en dansk fiskekutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var: J. Johansen. Skibet var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1901


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.