Forlis, Marie


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Marie strandet og forlist 14. maj 1895 på Horns Rev.

Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.


Efter at have ligget "bak" i 4 à 5 Timer under Taage og med Loddet gaaende, saas i en Klaring 2 Fiskerfartøjer i SØ. t. Ø. Ved at styre mod disse grundstødte M. Vandet var stigende; men Kutteren kunde ikke sejles af Grunden, faldt paa Siden og blev Vrag. Mandskabet optoges i et af de nævnte Fiskerfartøjer og disse forsøgte at bjerge Gods fra M.; men da Vind og Sø tiltog, maatte Bjergningen opgives. Besætningen landsattes i Esbjerg af Fiskekutteren "Søfuglen".

Vejr: NV. Taage. Haard Strøm

Årsag: Aarsagen til Forliset maa formentlig ifølge Vidneforklaringerne skyldes Taage og Strømsætning. Føreren antog at være ved Indsejlingen til Slugen medens han i Virkeligheden var Vest for Søren Bovbjergs Knob.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1895


Marie var en dansk fiskekutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var O. Olsen. Skibets havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs fra Esbjerg til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1895