Forlis, Magalene II


Mindelunden bærer navnene på henved 600 omkomne fiskere fra Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden for omkomne fiskere i Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden fortæller om tabet og sorgen. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Intro

Magalene II forlist 1. oktober 1929 i Nordsøen. Skibets fire besætningsmedlemmer omkom.

D. 21/9 Kl. ca. 16 blev Ff. "Thit" af Esbjerg, der under en frisk VNV.-lig Kuling laa til Ankers ca. 100 Sm. VNV. af Vyl F.S., prajet af M.II, der var undervejst til Esbjerg med 3500 kg Kuller. Da der intet siden er hørt til Kutteren, og da dens Baad. 2 Redningskranse og et stykke af agterspejlet med Navnebrættet senere er drevet i Land, maa den antages at være forlist.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Forlisdatoen er fiktiv. Den nøjagtige dato kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1929


Magalene II var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Nordby. Skibets fører var fiskerskipper A. Veje. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1929


Skibets 4 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fiskerskipper A. Veje (Esbjerg), Bedstemand A. C. Christensen (Nordby), Fisker G. Pedersen (Esbjerg), Fisker S. Holst (Nordby).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1929


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.