Forlis, Mærsk Fighter


MÆRSK FIGHTER


MÆRSK FIGHTER


MÆRSK FIGHTER


MÆRSK FIGHTER

Intro

Mærsk Fighter kæntret og forlist 17. januar 1972 hvorved ni besætningsmedlemmer omkom.

Vand trængt ind gennem et utilstrækkeligt tilspændt lugedæksel.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1972


Mærsk Fighter var en dansk LST skib (landsætningsfartøj) med hjemsted i Esbjerg. Skibet var ladet med borerør, cement mm. Skibet havde 9 besætningsmedlemmer.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1972


9 besætningsmedlemmer omkom.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1972


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.