Forlis, Lovise Nicoline


Udsigten fra Roborghus. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005

Intro

Lovise Nicoline forlist 12. maj 1898 ved Roborghus Redning.

D. 11/5 om EM. efter endt Udlosning gik Føreren og Skibsdrengen i Land med Jollen for at proviantere; men ved Tilbage-komsten fandtes Jollen kæntret og sunken. Kl. 3 FM. næste Dag var Skibet, der havde ligget for 2 Ankere paa Flakken, sunken og slaaet i Stykker, formodentlig ved under Stormen om Natten at have hugget i Grunden.

Vejr: Haard Storm, Høj Sø, Stærk indg. Strøm

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1898


Lovise Nicoline var en dansk evertgalease med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var H. J. Hansen. Skibet havde to besætningsmedlemmer.

Dansk Søulykkestatistik, 1898


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.