Forlis, Lause


Mindelunden bærer navnene på henved 600 omkomne fiskere fra Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden for omkomne fiskere i Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden fortæller om tabet og sorgen. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Intro

Lause forlist 7. juli 1943 nær Grådyb. Skibest fem besætningsmedlemmer omkom.

7/7 afsejlede L. fra Esbjerg for at fiske i Nordsøen. Da der senere i Nærheden af Graadyb er fundet en Del Vraggods fra L. i stærkt beskadiget Stand, og Skibets Ankergrejer senere er bjerget ca.70 Sm. V. af Graadyb Barre, maa det antages, at L. er forlist med Mand og Mus.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Ministeriet maa antage, at Forliset skyldes Krigsaarsager

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1943


Lause var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var fiskeskipper Andreas Sørensen Oster. Skibet havde 5 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs til Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1943


Skibets 5 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fiskeskipper Andreas Sørensen Oster (Jerne), Fisker Johan Peder Andersen (Hjerting), Fisker Niels Jørgensen Pedersen (Esbjerg), Fisker Christian Frederik Andersen (Esbjerg), Fisker Kristian Sand Nielsen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1943


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.