Forlis, Klondyke


Mindelunden bærer navnene på henved 600 omkomne fiskere fra Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden for omkomne fiskere i Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden fortæller om tabet og sorgen. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Intro

Klondyke forlist under dårligt vejr den 19. januar 1957 i Nordsøen

D. 19 jan. afsejlede K. fra Esbjerg for at gå på fisken ved Doggerbankerne. D. 21. jan. eller 22. havde et andet fiskefartøj radioforbindelse med K., der da befandt sig på kanten af bankerne. Vejret var dårligt. Da det herefter ikke var muligt at få forbindelse med fartøjet, iværksattes d. 12. feb. en eftersøgning med redningsskibet fra Esbjerg, og fartøjet efterlystes over radioen. D. 18 feb. fandtes K.s ankerbøje på 55°24'5 N. 5°42'0 Ø. og en senere dykkerundersøgelse på stedet viste, at vraget af K. lå sunket på 53 m vand. Der er intet hørt eller set siden til K.s besætning - 4 mand - hvorfor den må antages at være omkommet.

Ministeriet må antage, at forliset skyldes vejrforholdene.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1957


Klondyke var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var fiskeskipper Carl Jensen. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs til fiskepladser i Dokkerbankerne i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1957


Skibets 4 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fiskeskipper Carl Jensen (Esbjerg), Fiskeskipper Jens H. Jensen (Esbjerg), Fisker Harry Madsen (Esbjerg), Fisker Erik Mortensen (Ulfsborg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1957


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.