Forlis, Klitten


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Klitten forlist under en storm den 18. juli 1907 nord for Slugen

Siden Afrejsen fra Esbjerg vides intet om K., som formenes forlist paa Fiskeplads ved Slugen under Storm d. 18/7 Besætning og 1 Passager omkommet.

Vejr: NV.lig. Storm. Høj Sø

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1907


Klitten var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var J. Jensen. Skibets var undervejs fra Esbjerg til Nordsøen. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer og 1 passager.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1907


Skibets 4 besætningsmedlemmer og 1 passager omkom alle. Deres navne er: J. Jensen (Nyager), S. Jensen (Nyager), A. Isager Christensen (Nyager), J. S. Jensen (Nørre Omme), E. Pedersen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1907


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.