Forlis, Jylland


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Jylland forlist under en storm den 9. september 1903 i Nordsøen.

D. 10/9 Kl. ca. 8 EM. fandtes Vraget af J. ud for Husby Strand. Om Bord i J. laa Liget af 1 af Besætningen, C. L. Petersen af Aistrup. Om de 2 andre Besætninger hørende Mænds Skæbne vides Intet; deres Navne var J. J. Settrup og A. M. Pedersen, henholdsvis af S. Nissum og Sjelborg.

Vejr: SV.lig Storm

Årsag: Ukendt

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1903


Jylland var en dansk kutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var: J. J. Sibtrup. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Det var undervejs fra Esbjerg til fiskepladser ved Horns Rev.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1903


Skibets 3 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: C. L. Petersen (Aistrup), J. J. Settrup (S. Nissum), A. M. Pedersen (Sjelborg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1903


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.