Forlis, Jylland


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Jylland sprunget læk og forlist 6. november 1902 kl. 09.30 ud for Blåvands Huk.

Efter at have ligget til Ankers under Blaavands Huk, lettedes Ankret Kl. 8 FM. for at søge ind til Esbjerg. Kl. ca. 9½ FM. opdagedes det, at J., som førte dobbeltrebede Sejl og arbejdede svært i den høje Sø, var sprunget læk. Pumpen sattes strax i Gang, og Nødsignal hejstes, men da Vandet trods Pumpning stadig steg i Rummet, besluttedes det efter afholdt Skibsraad at sætte J. paa Land for at bjærge Livet. Kursen sattes mod Land, og Kl. 1 EM. landsattes J. i Havstokken. Besætningen bjergedes ved egen Hjælp. Vraget af J. solgtes senere for 100 Kr.

Vejr: SØ.lig. storm, høj sø

Årsag: Anm. Aarsag til Forliset maa ifølge de afgivne Vidneforklaringer formentlig tilskrives, at J., ved at arbejde haardt i den svære sø, er spunget læk.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1902


Jylland var en dansk fiskekutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var: A. Jensen. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Det var på vej fra Esbjerg til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1902


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.