Forlis, Josse


E 426 BIRGIT (senere JOSSE)

Intro

Josse forlist 30. september 1944 kl. 15.00 på Våde Bjælke ved Skallingen.

Kl. ca. 15:00, da J., hvis Motor var lettere havareret, under en frisk NV.-lig Kuling, med klart Vejr og N.-gaaende Strøm paa NØ.-lig Kurs med Kending af Skallingen, søgte at lodde sig ind i den gravede Rende, tog Kutteren Grunden paa Vaade Bjælke, ca ½ Sm. SV. af Søren Jessens Sand og blev staaende. Det forsøgtes at faa J. flot ved egen Hjælp, og da dette ikke lykkedes, forlod 2 Mand af Besætningen Kutteren i Jollen og naaede Kl. ca. 17:00 i Land paa Fanø og alarmerede Redningsbaaden, der straks gik ud. Fra Redningsbaaden saas gentagne Gange Blus om Bord i J., men pludselig saas en Eksplosion paa det Sted, hvor Blussene var set, og da Redningsbaaden naaede derhen, saas Vraget af J., medens der intet Spor fandtes af de ombordværende.

Vejr: Frisk NV.-lig Kuling, klart

Årsag: Ministeriet maa antage, at Eksplosionen skyldes Krigsaarsager.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1944


Josse var et dansk fiskefartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var Fiskeskipper Jakob Poulsen. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs til Esbjerg fra fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1944


Af skibets 4 besætningsmedlemmer omkom de to. Deres navne er: Fiskeskipper Jakob Poulsen (Esbjerg), Fisker Knud Jensen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1944


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.